skip to Main Content
Digitalisering I Agenda Kaupang

Digitalisering i Agenda Kaupang

Digitalisering endrer offentlig sektors arbeidsprosesser, tjenester, kompetansekrav, ledelse, organisering, interne samhandling og grenseflater mot brukerne. Agenda Kaupang opplever økt etterspørsel fra kunder som ønsker konsulentbistand i sin digitale omstillingsreise. Automatisering og robotisering, tjenesteplattformer, dataøkosystemer, dataanalyse og prediktiv forvaltning – og de organisatoriske implikasjonene av disse nye teknologiene – er blitt temaer mange snakker om. Vi utvider derfor vår virksomhet på dette området og har etablert en egen gruppe for digital forvaltningsutvikling. Gruppen skal være et tverrfaglig rådgivnings- og utredningsmiljø, med informatikere/teknologer, samfunnsøkonomer, jurister og statsvitere.

– Agenda Kaupang har alltid hatt et godt fotfeste i offentlig sektor. Vi er ikke et stort konsulenthus, men likevel en viktig bidragsyter i den kunnskapsbaserte utviklingen av offentlig sektor. Agenda Kaupang er tverrfaglig orientert, med høy faglig standard i alle leveranser. Våre konsulenter er ikke bare kompetente – de er genuint opptatt av at det offentlige skal lykkes i omstillings- og moderniseringsarbeidet, forteller Gjermund Lanestedt, leder for den nye gruppen.

– Digitalisering og endringer i arbeidsprosesser og organisering står høyt på agendaen hos alle våre kunder. Jeg tror kundene i økende grad ønsker seg konsulenter og bistand som dekker alle perspektiver og aspekter av omstillingen. Dette er i tråd med hvordan også vi tenker. Agenda Kaupang ønsker å være en aktør som forstår og kan digitalisering av offentlig sektor – og følger med på teknologiutviklingen, men samtidig også forstår de forvaltningspolitiske omgivelsene og kompleksiteten i de ledelses- og omstillingsutfordringene som virksomhetene står i, avslutter Lanestedt.

Les mer:

Vårt nye tjenesteområde Digital forvaltningsutvikling

Stilling: Vil du være med og styrke vår digitale satsing?