skip to Main Content
Digitalisering I Agenda Kaupang

Digitalisering i Agenda Kaupang

Digitalisering endrer offentlig sektors arbeidsprosesser, tjenester, kompetansekrav, ledelse, organisering, interne samhandling og grenseflater mot brukerne. Agenda Kaupang opplever økt etterspørsel fra kunder som ønsker konsulentbistand i sin digitale omstillingsreise. Automatisering og robotisering, tjenesteplattformer, dataøkosystemer, dataanalyse og prediktiv forvaltning – og de organisatoriske implikasjonene av disse nye teknologiene – er blitt temaer mange snakker om. Vi utvider derfor vår virksomhet på dette området og har etablert en egen gruppe for digital forvaltningsutvikling. Gruppen skal være et tverrfaglig rådgivnings- og utredningsmiljø, med informatikere/teknologer, samfunnsøkonomer, jurister og statsvitere.

– Agenda Kaupang har alltid hatt et godt fotfeste i offentlig sektor. Vi er ikke et stort konsulenthus, men likevel en viktig bidragsyter i den kunnskapsbaserte utviklingen av offentlig sektor. Agenda Kaupang er tverrfaglig orientert, med høy faglig standard i alle leveranser. Våre konsulenter er ikke bare kompetente – de er genuint opptatt av at det offentlige skal lykkes i omstillings- og moderniseringsarbeidet, forteller Gjermund Lanestedt, leder for den nye gruppen.

– Digitalisering og endringer i arbeidsprosesser og organisering står høyt på agendaen hos alle våre kunder. Jeg tror kundene i økende grad ønsker seg konsulenter og bistand som dekker alle perspektiver og aspekter av omstillingen. Dette er i tråd med hvordan også vi tenker. Agenda Kaupang ønsker å være en aktør som forstår og kan digitalisering av offentlig sektor – og følger med på teknologiutviklingen, men samtidig også forstår de forvaltningspolitiske omgivelsene og kompleksiteten i de ledelses- og omstillingsutfordringene som virksomhetene står i, avslutter Lanestedt.

Les mer:

Vårt nye tjenesteområde Digital forvaltningsutvikling

Stilling: Vil du være med og styrke vår digitale satsing?

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link