Agenda Kaupang Er Sertifisert Miljøfyrtårn!

Agenda Kaupang er sertifisert Miljøfyrtårn!

Agenda Kaupang er sertifisert Miljøfyrtårn!
Agenda Kaupang er nå blitt sertifisert miljøfyrtårnbedrift. Vi har gjennomgått en miljøanalyse og deretter oppfylt definerte bransjekrav som er nødvendige for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Vi har som mål at det skal være lønnsomt å drive miljøvennlig. Det gjelder ikke bare selskapets økonomi, men også de ansattes helse, selskapets nærmiljø og for miljøet globalt sett. Gjennom sertifiseringen forplikter vi oss til å finne konkrete og målbare miljøtiltak, slik at vi er i stand til å måle resultatene. Tiltakene er tilpasset vår drift, og skal gjennom miljøvennlige prosesser forbedre vår økonomi og vårt miljøregnskap.

Tiltakene er knyttet til følgende områder:

• Arbeidsmiljø/HMS
• Innkjøp og materialbruk
• Avfall
• Energi
• Utslipp til luft og vann
• Estetikk