skip to Main Content
Viktig å Dokumentere Ferdigheter Gjennom Sertifiseringer

Viktig å dokumentere ferdigheter gjennom sertifiseringer

For konsulenter er det å kunne dokumentere ferdigheter og kunnskap som regel avgjørende i møtet med anbudsformalismen og kundenes forventninger. I Agenda Kaupang setter vi kompetanseutvikling og oppdatert kunnskap høyt. Det løpende å ta relevante sertifiseringer er en del av vår interne kompetansepolicy. Prince2-sertifisering har lenge vært en gjenganger og et «must» blant mange konsulenter. Dette gjelder også i Agenda Kaupang. I det siste halvåret har vi dessuten gjennomført en runde med sertifiseringer i Managing Benefits, Management of Value, Management of Portfolios, NEO-PI-3 Personlighetskartlegging, ActeeChange og TOGAF.

Sertifiseringer innebærer et påfyll av state-of-the-art metodekompetanse, og bidrar også til å utvikle og vedlikeholde et harmonisert språk og faglig begrepsapparat i selskapet – noe som er viktig så vel for forvaltningen av selskapets strukturkapital som for kvaliteten i våre løpende leveranser til kundene.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link