skip to Main Content
Digitalisering Av Kommunesektoren

Digitalisering av kommunesektoren

På oppdrag fra KS skal Agenda Kaupang se på de nordiske modellene for digitalisering av kommunal sektor, med sikte på læring og overføring til norske forhold.

KS har i dag ansvar for leveranse av flere felleskomponenter og fellestjenester utviklet med midler fra medlemmene. Selve driften av tjenestene utføres hos andre enn KS, men KS har ansvar for at drift og forvaltning av tjenestene ivaretas. Norske kommuner og fylkeskommuner har tatt til orde for at flere anskaffelser av digitale løsninger bør gjennomføres nasjonalt, i regi av KS. På denne bakgrunn ønsker KS en kartlegging og vurdering av hvordan dette behovet er håndtert av deres søsterorganisasjoner i Sverige (SKL) og Danmark (KL). I begge land har man etablert egne selskaper som ivaretar anskaffelser, utviklingsoppgaver, drift og forvaltning av fellesløsninger for kommunemarkedet. Deres erfaringer kan være verdifulle for KS og norske forhold.

Agenda Kaupang vil blant annet se nærmere på

  • eierskap og eierstyring av de aktuelle selskapene i de to landene
  • medlemmenes innflytelse på selskapene og deres tjenestetilbud
  • finansieringsmodeller
  • samarbeidet mellom selskap og kommuner/regioner, markedsleverandører og staten

Vi vil avgi rapport til KS innen utgangen av april.

Kontaktperson i Agenda Kaupang for dette oppdraget er Gjermund Lanestedt.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link