Heltidskultur i Bodø kommune

Heltidskultur i Bodø kommune

Bodø kommune har ønsket å etablere en heltidskultur hvor faste heltidsstillinger skal være dominerende. Vi har bistått kommunen med en beskrivelse og analyse av nå-situasjonen innen hjemmetjenesten, institusjon (sykehjem) og miljøtjenesten, med sikte på å redusere omfanget av deltidsstillinger.

Agenda Kaupang har gjennomført intervjuer, kartlegging av dagens turnuser og gjennomføring av en dialogkonferanse.

Bodø kommune startet i 2018 nå med tre pilotprosjekter som får økt bemanning (ressursbemanning) utover basisbemanning for å kunne håndtere fravær. Det blir også innført et heltidskulturtillegg i hele kommunen innen helse og omsorg for å øke motivasjonen for å jobbe flere helgetimer. Agenda Kaupang evaluerer sammen med Fafo dette forsøket.

For mer informasjon om dette prosjektet og vår erfaring med heltid-deltid i kommunene, kontakt Per Schanche eller Rune Holbæk.