skip to Main Content
Heltidskultur I Bodø Kommune

Heltidskultur i Bodø kommune

Bodø kommune har ønsket å etablere en heltidskultur hvor faste heltidsstillinger skal være dominerende. Vi har bistått kommunen med en beskrivelse og analyse av nå-situasjonen innen hjemmetjenesten, institusjon (sykehjem) og miljøtjenesten, med sikte på å redusere omfanget av deltidsstillinger.

Agenda Kaupang har gjennomført intervjuer, kartlegging av dagens turnuser og gjennomføring av en dialogkonferanse.

Bodø kommune startet i 2018 nå med tre pilotprosjekter som får økt bemanning (ressursbemanning) utover basisbemanning for å kunne håndtere fravær. Det blir også innført et heltidskulturtillegg i hele kommunen innen helse og omsorg for å øke motivasjonen for å jobbe flere helgetimer. Agenda Kaupang evaluerer sammen med Fafo dette forsøket.

For mer informasjon om dette prosjektet og vår erfaring med heltid-deltid i kommunene, kontakt Per Schanche eller Rune Holbæk.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link