skip to Main Content
Kartlegging Av Effekter Av Egnede Boliger For En Aldrende Befolkning

Kartlegging av effekter av egnede boliger for en aldrende befolkning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker en analyse av potensialet for å avlaste ressursbruken i omsorgssektoren gjennom boligpolitiske tiltak. Departementet har valgt Vista Analyse i samarbeid med Agenda Kaupang til å gjennomføre dette arbeidet.

KMD ser et behov for «mer systematisk kunnskap om hvilke fysiske hindringer og mangler eldre og personer med nedsatt funksjonsevne opplever i private boliger, og hvilke boligtilpasningstiltak som utsetter eller reduserer behovet for helse- og omsorgstjenester. Det er også behov for systematisk kunnskap om fysiske hindre i privatboliger som gjør arbeidssituasjonen til helse- og omsorgstjenesten mer krevende. Det er videre behov for beregninger av hva det offentlige kan spare ved at hindre ved private boliger utbedres».

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Eilin Ekeland.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link