Illustrasjon på en endring til det bedre - fra trist ansikt til smilefjes

Kartlegging av effekter av egnede boliger for en aldrende befolkning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker en analyse av potensialet for å avlaste ressursbruken i omsorgssektoren gjennom boligpolitiske tiltak. Departementet har valgt Vista Analyse i samarbeid med Agenda Kaupang til å gjennomføre dette arbeidet.

KMD ser et behov for «mer systematisk kunnskap om hvilke fysiske hindringer og mangler eldre og personer med nedsatt funksjonsevne opplever i private boliger, og hvilke boligtilpasningstiltak som utsetter eller reduserer behovet for helse- og omsorgstjenester. Det er også behov for systematisk kunnskap om fysiske hindre i privatboliger som gjør arbeidssituasjonen til helse- og omsorgstjenesten mer krevende. Det er videre behov for beregninger av hva det offentlige kan spare ved at hindre ved private boliger utbedres».