Skip to content
Bildet viser forside av rapport med bilde av Olso Rådhus sett fra sjøen med båter i forgrunn

Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2022

Man kan lære av andre. Kommuner kan lære av hverandre. I denne rapporten trekker vi fram de kommunene som har vist best styring i året som gikk, 2021. Vi håper vi kan bidra til utvikling i kommunesektoren ved å vise fram de flinkeste kommunene.

Kommuneindeksen sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner. Noen av kommunene med best resultater blir presentert litt mer. Vi håper analysen kan være til nytte for kommuneledere som vil forbedre resultatene. Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Storebrand Livsforsikring AS. Agenda Kaupang har hatt det hele og fulle faglige ansvar for analysen.

Årstall: 2022

Forfattere: Bjørn A. Brox, Rune Holbæk, Einar Stephan

Last ned