Bildet viser forside av rapport med bilde av Olso Rådhus sett fra sjøen med båter i forgrunn

Norges best styrte kommuner – Kvalitetsindeksen 2022

Kommunene leverer viktige tjenester til innbyggerne. Det er viktig å måle hvordan kommunene gjør jobben sin. Vi mener god kommunal styring betyr effektiv drift og gode finanser. Effektivitet betyr gode tjenester og lave kostnader. Denne rapporten beskriver et verktøy for å måle kvalitet i kommunale tjenester. Kommunene er sammenlignet på grunnlag av data fra 2021. Vi har kalt målingen Kvalitetsindeksen. Agenda Kaupang har allerede laget en måling av Norges best styrte kommuner, der kvalitet, kostnader og finanser vektes likt. Kvalitetsindeksen erstatter Kommunebarometeret i målingen av kvalitet.

Årstall: 2022

Forfattere: Bjørn A. Brox, Rune Holbæk

Last ned