Hypoteser Om Færre Søknader Om Investeringstilskudd

Hypoteser om færre søknader om investeringstilskudd

Agenda Kaupang har bistått Husbanken med å svare på hvorfor det har blitt færre søknader om investeringstilskudd. Vårt bidrag har vært brukt som grunnlag for en
spørreundersøkelse rettet mot et representativt utvalg kommuner, som er gjennomført i regi av Husbanken. Arbeidet har vært gjennomført i nær dialog med en arbeidsgruppe med representanter for Husbanken.

Årstall: 2021

Forfattere: Per Schanche

Last ned