Sten Tore Svennes

cand.mag.

Tlf: 95 29 74 74 / 67 57 57 00 | sten.tore@agendakaupang.no

Sten Tore Svennes har cand.mag.-grad i pedagogikk, sosialøkonomi, markedsføring, organisasjonsvitenskap og statistikk fra Universitetet i Bergen, samt skoleledelse fra BI. Siden 2015 har Sten Tore jobbet som kommunalsjef og leder/eier i flere større prosjekter, blant annet kommunesammenslåing og organisering og drift av interkommunale selskaper. I løpet av denne perioden har han primært vært involvert i ledelse og gjennomføring av krevende prosjekter, omorganisering og drift med fokus på områder som utdanning, oppvekst, digitalisering, styringsverktøy, ledelse, kultur, helse og forebyggende tiltak i de tidligere kommunene Oppegård og Nordre Follo. Han har erfaring som kommunalsjef (oppvekst og kultur) og konstituert rådmann i Nore og Uvdal kommune, i tillegg til flere års erfaring som rektor. Han har også jobbet som vurderer og veileder i det nasjonale veilederkorpset i Utdanningsdirektoratet.