Øyvind Bjørkly

MSc. Management, cand.mag.

Tlf: 92 02 87 77 / 67 57 57 00 | oyvind.bjorkly@agendakaupang.no

Øyvind Bjørkly er en erfaren rådgiver og prosjektleder fra prosjekter innen strategi, organisasjonsutvikling og digitalisering for en rekke virksomheter i offentlig og privat sektor. Øyvind har hatt ulike leder- og rådgivningsroller i selskaper som EY, Deloitte, Hay Group/Korn Ferry og Telenor. Han har dessuten hatt fagansvar for temaer som organisasjonsutvikling og organisasjonsdesign i selskapene han har jobbet i. Hans spisskompetanse er å analysere og løse komplekse organisatoriske utfordringer, organisere endringsløp og skape endring i samspill med en bred gruppe interessenter.

Øyvind er utdannet MSc. i management fra University of Bath og cand.mag. i statsvitenskap og teologi fra Universitetet i Oslo.