Skip to content

Kari Jørstad

cand.polit.

Tlf: 91 85 44 68 / 67 57 57 00 | kari@agendakaupang.no

Kari Jørstad har hovedfag organisasjonspsykologi fra NTNU (cand.polit.). Hun har psykologforeningens toårige fordypningsprogram i organisasjonspsykologi og er Adler Trained Coach. Kari har erfaring fra ulike virksomheter: UH-sektoren, stat, kommune og private virksomheter. Hun har hatt ulike roller i store og små organisasjoner: intern og eksternkonsulent, prosjektleder, fagansvarlig og leder. Kari liker og har jobbet mye med utvikling og endring for enkeltindivider, grupper og organisasjoner.

Kari har jobbet seks år som konsulent i Human Factors med vekt på assessment og gruppeutvikling, ti år med organisasjons- og lederutvikling i Arbeids- og velferdsdirektoratet og tre år i TINE. Hun har jobbet med utvikling i store endringsprosesser, lederutvikling samt utvikling og gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser. Hun har også utstrakt erfaring med bruk av psykometriske tester.