skip to Main Content

Hege Askestad

vernepleier

Tlf: 47 33 90 42 / 67 57 57 00 | hege@agendakaupang.no

Hege Askestad er vernepleier, med videreutdanning innen offentlig organisering og ledelse. Hun har bred erfaring fra kommunal drift gjennom lederstillinger, prosjektlederroller og internkonsulent. Hun har ledet flere utviklings- og endringsprosesser i kommuner. Hege har spesialfelt innen barnevern og helse og omsorg, og har bistått kommuner med omstilling og videreutvikling innenfor disse tjenestene. I Agenda Kaupang har Hege arbeidet med flere kommuner i videreutvikling av kommunenes tjenester. Hun har bl.a. gjennomført evaluering av Tildelingsenheten i Tønsberg kommune og gjennomgang av helse og omsorg i Halden kommune. Hun har bistått kommuner med utvikling av tilbud innen kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Hege har i tillegg bistått kommuner i videreutviklingen av tjenester til barn og unge, herunder barneverntjenester.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link