Skip to content

Hege Askestad

vernepleier

Tlf: 47 33 90 42 / 67 57 57 00 | hege@agendakaupang.no

Hege Askestad er vernepleier, med videreutdanning innen offentlig organisering og ledelse. Hun har bred erfaring fra kommunal drift gjennom lederstillinger, prosjektlederroller og internkonsulent. Hun har ledet flere utviklings- og endringsprosesser i kommuner. Hege har spesialfelt innen barnevern og helse og omsorg, og har bistått kommuner med omstilling og videreutvikling innenfor disse tjenestene. I Agenda Kaupang har Hege arbeidet med flere kommuner i videreutvikling av kommunenes tjenester. Hun har bl.a. gjennomført evaluering av Tildelingsenheten i Tønsberg kommune og gjennomgang av helse og omsorg i Halden kommune. Hun har bistått kommuner med utvikling av tilbud innen kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Hege har i tillegg bistått kommuner i videreutviklingen av tjenester til barn og unge, herunder barneverntjenester.