Skip to content

Dag Stokland

cand.polit.

Tlf: 92 28 50 50 / 67 57 57 00 | dag@agendakaupang.no

Dag Stokland er statsviter fra Universitetet i Oslo og har lang erfaring fra forskning og konsulentvirksomhet, bl.a. som forsker ved Forskningsstiftelsen Fafo (1987–1994), adm.dir. for Næringssenteret i Vestfold (1994–2001) og som daglig leder og konsulent i Kaupangen (2002–2010). Dag har spisskompetanse innen virksomhetsutvikling i offentlig sektor, innenfor organisasjonsutvikling (evaluering og organisering), styringssystem (etats- og virksomhetsstyring) og lederutvikling.

Dag har vært/er prosjektleder for en rekke organisasjons- og lederutviklingsprosjekt de senere årene med vekt på kunnskapsintensive organisasjoner som Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges forskningsråd, Mattilsynet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Statens vegvesen, for å nevne noen.

Dag har samarbeidsavtale med Agenda Kaupang.