Christiane Solheim

adm. konsulent

Tlf: 67 57 57 00 | christiane@agendakaupang.no

Christiane er en av våre dyktige administrasjonskonsulenter. Hun har en viktig rolle når det gjelder å opprettholde gode kunderelasjoner og interne støtteprosesser knyttet til tilbud og prosjekter. Hun har også en sentral rolle i kvalitetssikring av tilbud, rapporter og annet faglig arbeid. I tillegg til disse oppgavene, jobber Christiane også med personvern, sosiale medier og miljøsertifisering. Hun har en bred forståelse av personvernlovgivning og jobber for at all behandling av personopplysninger er i samsvar med gjeldende lover og regler. Hun er også ansvarlig for Agenda Kaupangs sosiale mediekanaler. Christiane også involvert i arbeidet med miljøsertifisering, og jobber for å sikre at Agenda Kaupang oppfyller de nødvendige kravene.