Christiane Solheim

adm. konsulent

Tlf: 67 57 57 00 | christiane@agendakaupang.no

Christiane er administrasjonskonsulent i Agenda Kaupang. Sammen med Bente er Christiane Agenda Kaupangs blide ansikt utad, og har en viktig rolle i forholdet til kundene og interne støtteprosesser knyttet til tilbud og prosjekter. Christiane har en sentral rolle i kvalitetssikring av tilbud, rapporter og annet faglig arbeid.