Skip to content

Astrid Nesland

siviløkonom

Tlf: 93 45 64 91 / 67 57 57 00 | astrid@agendakaupang.no

Astrid Nesland er utdannet siviløkonom og har bred erfaring fra analyse og økonomistyring gjennom stillinger i Riksrevisjonen, Lier kommune og KS. Hun har vært rådgiver i KS’ effektiviseringsnettverk, der hun har jobbet med analyser for kommunenettverk for forskjellige tjenesteområder. Hun har arbeidet med økonomistyring i helseforetakene, samfunnsansvar i statlig eide selskaper og eiendomsforvaltning i universitets- og høyskolesektoren. Hun har arbeidet med å finne handlingsrom i kommuner på ROBEK-listen og vært med på å utvikle et nettverk for flyktninger. Astrid har i tillegg lang erfaring som folkevalgt i en stor kommune og har vært medlem av formannskap, kommunestyre og kontrollutvalg.