skip to Main Content

Astrid Nesland

siviløkonom

Tlf: 93 45 64 91 / 67 57 57 00 | astrid@agendakaupang.no

Astrid Nesland er utdannet siviløkonom og har bred erfaring fra analyse og økonomistyring gjennom stillinger i Riksrevisjonen, Lier kommune og KS. Hun har vært rådgiver i KS’ effektiviseringsnettverk, der hun har jobbet med analyser for kommunenettverk for forskjellige tjenesteområder. Hun har arbeidet med økonomistyring i helseforetakene, samfunnsansvar i statlig eide selskaper og eiendomsforvaltning i universitets- og høyskolesektoren. Hun har arbeidet med å finne handlingsrom i kommuner på ROBEK-listen og vært med på å utvikle et nettverk for flyktninger. Astrid har i tillegg lang erfaring som folkevalgt i en stor kommune og har vært medlem av formannskap, kommunestyre og kontrollutvalg.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link