Anne Merete Crosby

siviløkonom

Tlf: 40 20 47 06 / 67 57 57 00 | anne.merete.crosby@agendakaupang.no

Anne Merete Crosby er rådgiver i gruppen for digital forvaltningsutvikling i Agenda Kaupang. Anne Merete har sin kjernekompetanse innenfor nyttestyring, finansieringsmodeller, samfunnsøkonomiske analyser og utredninger. Anne Merete har lang erfaring fra offentlig forvaltning og har blant annet vært prosessleder, utredningsleder og fagansvarlig for samfunnsøkonomisk analyser i digitaliseringsprogram og -prosjekt og i tverrsektorielle samarbeidprosjekter.

Anne Merete er utdannet siviløkonom og har tatt videreutdanning på masternivå i prosjektledelse. Anne Merete er sertifisert i PRINCE2.