skip to Main Content
I MEDIA

– Unødig eiendomsskatt i Aurskog-Høland

  • 15/12/2014 | Indre Akershus Blad
FrPs Kari Mikkelrud har gått Aurskog-Høland kommune etter i sømmene når det gjelder ansettelser og konsulentbruk. – Vi trenger ikke å innføre eiendomsskatt. Pengene kan hentes ved innsparinger, mener hun. Det vises til rapport fra Agenda Kaupang.
Les mer

God forvaltning har gitt økt regionalt samarbeid

  • 05/12/2014 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Buskerud fylkeskommune forvalter regionale utviklingsmidler på en måte som bidrar til å skape regional identitet, og øker det regionale samarbeidet mellom kommunene i fylket. Agenda Kaupang har evaluert fylkeskommunens arbeid.
Les mer

– Viktig med varig forbedring i eldreomsorg

  • 01/12/2014 | Kommunsektorens organisasjon - KS
NRK sender for tiden en serie nyhetsreportasjer om svikt i norsk eldreomsorg. Selv om Norge er i verdenstoppen i eldreomsorg – og det er viktig å minne om i denne sammenhengen – må vi innse at det gjøres feil også her, skriver KS og viser bl.a. til Agenda Kaupang-rapporten «Når omsorgen svikter».
Les mer

– Sats på flere omsorgsboliger og egenmestring

  • 20/11/2014 | Åmot kommune
– Åmot bør satse sterkere på helgdøgnsbemannede omsorgsboliger og legge til rette for mer egenmestring i hjemmet, var den klare anbefalingen til formannskapet onsdag, fra konsulent Per Schanche i Agenda Kaupang.
Les mer

På jakt etter millioner

  • 13/11/2014 | Firda
For å drive med overskudd neste år har Fjaler kommune bedt konsulentselskapet Agenda Kaupang, om å se på økonomien til kommunen. Selskapet fikk i oppdrag å finne ti millioner, som kan kuttes i neste års budsjett. Dette har de gjort ved å sammenligne driftsutgiftene med tilsvarende kommuner.
Les mer