Thomas Haugeli Halvorsen

Master organisasjonspsykologi

Tlf: 98 69 45 79 / 67 57 57 00 | thomas.halvorsen@agendakaupang.no

Thomas er utdannet MSc i arbeids- og organisasjonspsykologi fra UiO og NTNU, med fordypning i endringsledelse i teknologiske endringsprosesser. Han har opparbeidet seg solid erfaring med utvikling av organisasjoner, ledere og medarbeidere gjennom ulike roller som konsulent, ekstern- og intern rådgiver. Thomas har betydelig kompetanse på et bredt spekter av organisasjonspsykologiske områder, og har utviklet og gjennomført en rekke prosjekter særlig innen leder- og teamutvikling og undersøkelser. Han er en dyktig formilder, fasilitator og sparringspartner.

I Agenda Kaupang jobber Thomas med prosjekter innen lederutvikling, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø, og bistår virksomheter med blant annet kurs og undervisning, samlinger og workshops, teamutviklingsprosesser, individuell veiledning, undersøkelser og analyser.