Therese Neråsen

Master i arbeids- og organisasjonspsykologi

Tlf: 99 35 67 00 / 67 57 57 00 | therese@agendakaupang.no

Therese har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi, og jobber med prosjekter innen organisasjonsutvikling, digitalisering og digital transformasjon. Hun kan bistå i oppdrag som prosjektleder, prosjektstøtte, prosessleder, utreder og rådgiver.

Therese har hovedsakelig erfaring fra prosjekter i både stat, kommune og fylkeskommune. Hun har mange års erfaring og har de siste årene jobbet mye prosjekter innen digital transformasjon, sammenhengende tjenester, digital kompetanse og forvaltningsutvikling.

Som konsulent er Therese svært opptatt av samspillet mellom teknologi, menneske og organisasjon, og hvordan økosystemer og mer sammenhengende tjenester bidrar til nye perspektiver på organisasjoner, prosesser og samhandling i forvaltningen. Hun brenner for forvaltningsutvikling og muligheten til å få være med på utviklingen av en digital og bærekraftig offentlig sektor.

«Vi er utrolig heldige som har en sterk, god og trygg offentlig sektor i Norge. De neste ti årene kommer offentlig sektor og velferdsmodellen til å være under press. Vi har derfor en stor jobb og et ansvar for å berede grunnen og jobbe sammen for at Norge skal kunne håndtere både det grønne skifte og den demografiske utviklingen. Vi må tenke både langsiktig, kortsiktig og ikke minst helhetlig og nytt. Å få lov til å være med som lagspiller og hjelper i dette arbeidet er det som motiverer og driver meg som konsulent.»
/Therese