Therese Neråsen

Master i arbeids- og organisasjonspsykologi

Tlf: 99 35 67 00 / 67 57 57 00 | therese@agendakaupang.no

Therese jobber med prosjekter innen organisasjonsutvikling, digitalisering og digital transformasjon. Hun behersker ulike roller og kan bistå både som prosjektleder, prosjektstøtte, prosessleder, utreder og rådgiver.

Therese har nesten utelukkende erfaring fra prosjekter i offentlig sektor og har jobbet med både stat, kommune og fylkeskommune. Hun har flere års erfaring og har blant annet ledet KS’ arbeid med Digihjelpen – et prosjekt som adresserer viktigheten av grunnleggende digital kompetanse i befolkningen og behovet for kommunale veiledningstilbud der både kommune og frivillighet kan hjelpe innbyggerne med dette.

Som konsulent er Therese svært opptatt av samspillet mellom teknologi, menneske og organisasjon – og den gjensidige avhengigheten mellom disse komponentene. Hun brenner for forvaltningsutvikling og motiveres sterkt av prosjekter der hun får være med å utvikle ambisjonen om én digital offentlig sektor.

Therese har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo.