skip to Main Content

Therese Neråsen

Master i arbeids- og organisasjonspsykologi

Tlf: 993 56 700 / 67 57 57 00 | therese@agendakaupang.no

Therese Neråsen har bachelor- og mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo. I studiet fordypet Therese seg i organisasjonskultur og -endring, lederutvikling og samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon. I Agenda Kaupang jobber Therese blant annet med prosjekter innen organisasjonsutvikling, ledelse, medarbeiderskap, endring og digitalisering. Hun er spesielt interessert i hvordan utviklingen i samfunnet tvinger frem nødvendig endring i organisasjoners struktur, organisering, ledelse og kompetanse. Therese har tidligere vært administrasjons- og kommunikasjonskonsulent i Agenda Kaupang og har vært en sentral ressurs og driver i flere interne utviklingsprosjekter.