Elisabeth Halsen

siviløkonom

Tlf: 90 12 05 09 / 67 57 57 00 | elisabeth.halsen@agendakaupang.no

Elisabeth Halsen har lang ledererfaring kombinert med konsulenterfaring fra leder-, medarbeider- og organisasjonsutvikling. Elisabeth har konsulenterfaring fra både offentlig og privat sektor. Hun har hatt mange prosjekter i universitets- og høgskolesektoren og andre kunnskapsintensive virksomheter.

Elisabeths fokusområder som konsulent er leder- og ledergruppeutvikling, teamutvikling og coaching, strategiutvikling og -implementering, endring og omstilling, samt strategisk HR og strategisk kompetansestyring.

Elisabeth er utdannet siviløkonom med spesialisering innenfor organisasjon og ledelse. I tillegg har hun gjennomført masterprogram i Consulting.