Elisabeth Guddingsmo

cand.jur.

Tlf: 96 00 99 14 / 67 57 57 00 | elisabeth.guddingsmo@agendakaupang.no

Elisabeth Guddingsmo er utdannet jurist, med tilleggs- og videreutdanning innen psykologi, organisasjonspsykologi/ledelse, konfliktforståelse og konflikthåndtering. Hun har en sterk endrings- og omstillingskompetanse, og lang erfaring fra offentlig sektor. Som jurist har hun solid juridisk innsikt og vurderingsevne, god forståelse av prosesser og roller i arbeidslivets spilleregler, og god forståelse for offentlig rett og forvaltningsrett.

Hun har tidligere erfaring fra linjeledelse, HR-ledelse og prosjektledelse i ulike lederroller i stat, kommune og helsesektor, og har bred erfaring innen strategisk HR, opplæring og utvikling av ledere, ledergrupper og medarbeidergrupper.

Elisabeth har spesialkompetanse innen organisatoriske, arbeidsmiljømessige og arbeidsrettslige utfordringer, noe som gjør henne til en dyktig sparringspartner og rådgiver for ledere på alle nivå. Hun skaper dialog og samarbeid, får frem det beste i både mennesker og organisasjoner, og motiveres av å finne løsninger når andre har gitt opp.