Christian Duelund Græm

sosiolog

Tlf: 47 61 41 58 / 67 57 57 00 | christian@agendakaupang.no

Christian Duelund Græm er rådgiver i Agenda Kaupangs gruppe for digital forvaltning. Han er utdannet sosiolog fra London School of Economics med etterutdanning i ledelse og prosessledelse. Han har bred erfaring som leder og prosjektleder i norsk og dansk offentlig sektor.

Christians fokusområder er strategisk tjeneste- og forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, digital transformasjon, analyser, evaluering og omstilling. Han har jobbet med barnevern, helse- og sosial- og pleie- og omsorgstjenestene. Christian er opptatt av å skape mening på tvers av organisasjoner og forvatningsnivåer og er god på å skape tillit og trygghet i endringsprosesser. Han er nysgjerrig på mennesker og relasjoner, analytisk og sterk på å kombinere det strategiske blikket med oppgaven som må løses i dag.