skip to Main Content
VERDIER

Våre verdier

Agenda Kaupang er tuftet på idéen om å være et selskap eid av de ansatte. Vi deler erkjennelsen av at felles eierskap er det beste fundamentet for å virkeliggjøre vår forretningside om å bistå i utviklingen av mennesker og organisasjoner i det norske arbeidslivet.

Vi utvikler et varig forretningsmessig grunnlag med våre oppdragsgivere gjennom integritet, faglig styrke og leverings­dyktighet. Agenda Kaupangs arbeid skal kjennetegnes av høy kvalitet og skal skape mest mulig verdi for kunden.

Vi har tverrfaglighet som ambisjon og kjennetegn, fordi vi mener det skaper bedre leveranser og er mer inspirerende, for oppdragsgiver og oss som ansatte. Læring og deling av kunnskap og ferdigheter er en viktig del i alt vi gjør. Vi ber om en systematisk evaluering fra oppdragsgiver av våre gjennomførte oppdrag.

Som arbeidsfellesskap har vi tillit til og omtanke for hverandre, og vi verdsetter hverandres syns­punkter. Vi legger administrativt til rette for at alle kan utføre sitt arbeid på best mulig måte, og er samtidig på jakt etter å utvikle det faglige og sosiale fellesskapet vi trives i og er stolte av.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link