skip to Main Content

Rådgivere til den digitale transformasjonen av offentlig sektor

Digitaliseringen fører til store endringer i hvordan offentlig sektor fungerer og møter brukerne. Agenda Kaupang er en viktig utviklingspartner for kommuner og statlige virksomheter. Vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester, og styrker nå vår kapasitet innen digitalisering og digital transformasjon med tre nye medarbeidere.

Du vil få faglig spennende og utfordrende oppdrag for våre kunder. Eksempler på prosjekter vi har vært involvert i det siste året, er:

 • Skissere løsningskonsepter for oppfølging av økologisk tilstand, for Miljødirektoratet
 • Prosjektledelse i Digihjelpen-prosjektet, for KS
 • Planlegge og forberede forvaltningen av Helseanalyseplattformen, for Direktoratet for e-helse
 • Utrede konsepter for digital løsning for nasjonalt fritidskort, for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Vurdere effekter av frislipp av geodata, for Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Omorganisere IT-funksjonene, for Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Utvikle finansieringsmodeller for Felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren, for Direktoratet for e-helse

Relevant kompetanse for de nye stillingene er blant annet tjenestedesign, prosessforbedring, virksomhetsarkitektur, informasjonsforvaltning, forvaltningsinformatikk, personvern og informasjonssikkerhet, gevinstrealisering i innovasjonsprosesser.

Vi har rammeavtaler med kunder som Direktoratet for e-helse, Skatteetaten og Nav – for å nevne noen.

Kompetanseprofil

 • Utdanning på mastergradsnivå
 • 2–7 års relevant arbeidserfaring, gjerne fra digitaliseringsprosesser i offentlig sektor

Vi ønsker dessuten at du

 • Har interesse og engasjement for offentlig sektor og digitale offentlige tjenester
 • Ser menneske, teknologi og organisasjon i sammenheng, og ønsker å jobbe tverrfaglig
 • Er løsningsorientert, analytisk og strukturert, og liker ansvar og utfordringer
 • Har gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Ønsker å bidra til å utvikle og dele kompetanse med kollegaer

Hos oss vil du inngå i et engasjert fagmiljø, i en tverrfaglig gruppe som brenner for digital forvaltningsutvikling. Vi er opptatt av å lage gode løsninger sammen, og hjelper hverandre på tvers av prosjekter og på tvers av selskapet. Vi er svært opptatt av å holde oss faglig oppdatert og legger til rette for målrettet kompetanseutvikling.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser. Agenda Kaupang er et medarbeidereid selskap med flat eierstruktur. Vi tilbyr også nye kollegaer muligheten til å kjøpe eierandeler i selskapet. Vi har helt nye og trivelige kontorlokaler sentralt på Skøyen i Oslo, med kort avstand til kollektivtilbud.

Kontakt
Vil du vite mer om stillingene: gruppeleder Gjermund Lanestedt, tlf. 95 19 56 48, eller rådgiver Therese Neråsen, tlf. 99 35 67 00. Vil du vite mer om Agenda Kaupang: kontakt adm. direktør Dag Stokland, tlf. 92 28 50 50.

Hvordan søke
Send kort søknad og din CV til firmapost@agendakaupang.no merket «Rådgiver digital 2020».*

Søknadsfrist: 29. januar 2020.


*Behandling av personopplysninger

Ved å sende inn søknad på stillingen samtykker du til at vi kan behandle personopplysninger som inngår i søknaden og søknadsprosessen (herunder ev. intervju, referansesjekk mv.). Opplysningene vil kun bli brukt som del av rekrutteringsprosessen, og da kun så lenge søknaden er relevant – og blir deretter slettet. Du kan når som helst be om at opplysningene du har delt med oss, slettes/oppdateres, eller trekke tilbake samtykket. Vi oppfordrer til ikke å opplyse om særskilte/sensitive personopplysninger i søknaden.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link