skip to Main Content

En økonom og en organisasjonsutvikler til omstillings- og utviklingsoppdrag i kommunesektoren

Mange kommuner og fylkeskommuner opplever endringer i demografi og økonomi som sammen med digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester gjør at de må omstille sin virksomhet. Agenda Kaupang er allerede en viktig utrednings- og utviklingspartner for kommuner, fylkeskommuner, KS, direktorater og departementer.

Vi opplever stor pågang og vil styrke vår kapasitet. I Agenda Kaupang får du både tillit og ansvar i de prosjektene du deltar i og du kommer tett på oppdragsgiverne våre.

Du vil få gjennomføre faglig spennende og utfordrende oppdrag som evalueringer/utredninger og rådgivning knyttet til økonomiske analyser, strategi og styring, omstilling og organisasjonsutvikling, nye organisasjonsformer, gevinstrealisering og effektivisering av arbeidsprosesser.

Agenda Kaupang er et medarbeidereid selskap med flat eierstruktur og konkurransedyktige betingelser. Vi tilbyr også nye kollegaer muligheten til å kjøpe eierandeler i selskapet.

Vi ønsker nå å ansette to nye konsulenter, en med sterk økonomikompetanse og en med kunnskap og erfaring fra arbeid med organisasjonsutvikling.

Kompetanseprofil økonom

 • Utdanning på mastergradsnivå eller ph.d. innen samfunnsøkonomi/økonomi
 • God kompetanse i bruk av kvantitative og kvalitative metoder
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring med virksomhetsstyring og analysearbeid innen kommuneøkonomi, gjerne som økonomisjef, økonomirådgiver eller ekstern konsulent/rådgiver

Kompetanseprofil organisasjonsutvikler

 • Utdanning på mastergadsnivå eller ph.d. innen eksempelvis samfunnsfag, økonomi, organisasjon og ledelse
 • God kompetanse i kvantitative og kvalitative metoder og prosessledelse
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra å lede og delta i ulike endringsprosesser i kommunal sektor / offentlig sektor, gjerne som rådmann, kommunalsjef eller ekstern konsulent/rådgiver
 • Kjennskap til og erfaring med nasjonale føringer og reformer, som f.eks. region- og kommunereformen, digitalisering av offentlig sektor mv.

Vi ønsker dessuten at du

 • Er løsningsorientert, omgjengelig, analytisk og strukturert
 • Ønsker å jobbe tverrfaglig og bidra til å utvikle og dele kompetanse med kollegaer
 • Har interesse og engasjement for kommunesektoren
 • Motiveres av muligheten til å være med å utvikle gode og effektive løsninger for kommunesektoren
 • Liker ansvar og utfordringer
 • Ser menneske, teknologi og organisasjon i sammenheng
 • Har gode kommunikasjonsevner på norsk muntlig og skriftlig

I Agenda Kaupang vil du inngå i et trivelig og kvalifisert fagmiljø som legger vekt på å skape verdi for våre kunder. Som selskap har vi en uformell bedriftskultur som balanserer spisskompetanse og tverrfaglighet. Vi er opptatt av å lage gode løsninger sammen, og vi hjelper hverandre på tvers av prosjekter og grupper. Vi er også svært opptatt av å holde oss faglig oppdatert og legger derfor til rette for en målrettet kompetanseutvikling blant våre medarbeidere.

Vi har i dag kontorlokaler på Strand i Bærum, men flytter til Skøyen i oktober 2019.

Kontakt: gruppeleder Rune Holbæk, tlf. 936 03 973, eller adm. direktør Dag Stokland, tlf. 922 85 050.

Send søknad og din CV til firmapost@agendakaupang.no merket «Økonom og organisasjonsutvikler kommunal sektor 2019″.

Søknadsfrist er 1. april 2019.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link