Utredning om effektivisering av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet