Trond Julin

rådgiver

Tlf: 48 00 24 55 / 67 57 57 00 | trond.julin@agendakaupang.no

Trond Julin arbeider i hovedsak med analyse, økonomioppfølging, eierstyring og strategi. Trond har erfaring fra stat, fylkeskommune, kommune og privat sektor. Han har tidligere jobbet som økonomidirektør, rådgiver, adm. direktør og rådmann. Han har over 30 års erfaring som medlem av toppledergrupper. I tillegg har Trond bred styreerfaring fra både private selskaper og offentlige foretak gjennom mer enn 30 år.

I sitt arbeid har Trond vært spesielt engasjert i økonomioppfølging, resultatforbedringsprosesser og aktiv eierstyring. Han har vært særlig opptatt av å kommunisere mål og skape forståelse for endring. Gjennom sitt arbeid har han alltid hatt stor oppmerksom på helheten, forankring og oppfølging og ikke minst at det som er besluttet faktisk blir gjennomført. Trond har blant annet en MBA i økonomistyring.

Trond har samarbeidsavtale med Agenda Kaupang.