Sondre Lund

Master of Commerce

Tlf: 90 28 44 24 / 67 57 57 00 | sondre@agendakaupang.no

Sondre Lund er rådgiver i Agenda Kaupangs kommunegruppe.

Sondre har sin kjernekompetanse innen økonomistyring, analyse og effektivisering av offentlige tjenester. De siste årene har han hatt ansvar for økonomioppfølging og veiledning av ledere, bl.a. som controller i Ullensaker kommune og rådgiver i Nannestad kommune. I tillegg har han arbeidet mye med investeringer, finansforvaltning, selvkost og ressursbruk innen ulike tjenester.
Sondre har god forståelse for økonomiske problemstillinger, og har utviklet en rekke rapporterings- og styringsverktøy for tidligere arbeidsgivere – deriblant økonomirapporter, prognosemodeller, handlingsregler, målstyringsverktøy og budsjett-/ressursfordelingsmodeller.

Sondre har en Master of Commerce fra The University of Queensland, Australia.