Per-Trygve Hoff

cand.oecon.

Tlf: 90 19 41 57 / 67 57 57 00 | per-trygve@agendakaupang.no

Cand.oecon. Per-Trygve Hoff arbeider med strategi, evaluering, kommunikasjon og endrings-prosesser. Han har vært seniorpartner i Geelmuyden.Kiese (kommunikasjonsstrategier) og principal i Gemini Consulting, nå Capgemini (strategi og endringsprosesser). Per-Trygve har arbeidet som prosjektleder og fasilitator i en rekke større omstillingsprosjekter i USA, Europa og Norden. Senere prosjekter omfatter evaluering av og bistand til omorganisering og utviklingsprosjekter i departementer, direktorater og kommuner, herunder evaluering av helseforetakenes styrer for Helsedepartementet, organisasjonsendring i Arbeids- og velferdsdirektoratet, kommunens oppfølging av helsetilsyn for Helsedirektoratet, “Saman om en bedre kommune” for KMD/KS og evaluering av pilotforsøk for ny organisasjonsmodell i Hordaland og Follo politidistrikter for Politidirektoratet. Per-Trygve har vært adm.dir. i Marinor AS, Ofotengruppen og rådgiver i Olje- og energi-departementet. Han har vært tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt.