skip to Main Content

Per-Trygve Hoff

cand.oecon.

Tlf: 90 19 41 57 / 67 57 57 00 | per-trygve@agendakaupang.no

Cand.oecon. Per-Trygve Hoff arbeider med strategi, evaluering, kommunikasjon og endrings-prosesser. Han har vært seniorpartner i Geelmuyden.Kiese (kommunikasjonsstrategier) og principal i Gemini Consulting, nå Capgemini (strategi og endringsprosesser). Per-Trygve har arbeidet som prosjektleder og fasilitator i en rekke større omstillingsprosjekter i USA, Europa og Norden. Senere prosjekter omfatter evaluering av og bistand til omorganisering og utviklingsprosjekter i departementer, direktorater og kommuner, herunder evaluering av helseforetakenes styrer for Helsedepartementet, organisasjonsendring i Arbeids- og velferdsdirektoratet, kommunens oppfølging av helsetilsyn for Helsedirektoratet, “Saman om en bedre kommune” for KMD/KS og evaluering av pilotforsøk for ny organisasjonsmodell i Hordaland og Follo politidistrikter for Politidirektoratet. Per-Trygve har vært adm.dir. i Marinor AS, Ofotengruppen og rådgiver i Olje- og energi-departementet. Han har vært tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link