skip to Main Content

Per Schanche

sivilingeniør

Tlf: 482 29 837 / 67 57 57 00 | per.schanche@agendakaupang.no

Per Schanche har 20 års erfaring som rådgiver, utreder og prosjektleder innenfor områder som kommunal økonomi og organisering internt og mellom kommuner. Han har bidratt i utviklingen av plan- og styringssystemet i flere kommuner, bl.a. som prosjektleder ved innføring av balansert målstyring (resultatledelse) i Bærum kommune. Per har erfaring fra Bærum kommune, Oslo kommune, forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og som sekretariatsleder for Program for storbyrettet forskning (KS).

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link