skip to Main Content

Per Schanche

sivilingeniør

Tlf: 482 29 837 / 67 57 57 00 | per.schanche@agendakaupang.no

Per Schanche har 20 års erfaring som rådgiver, utreder og prosjektleder innenfor områder som kommunal økonomi og organisering internt og mellom kommuner. Han har bidratt i utviklingen av plan- og styringssystemet i flere kommuner, bl.a. som prosjektleder ved innføring av balansert målstyring (resultatledelse) i Bærum kommune. Per har erfaring fra Bærum kommune, Oslo kommune, forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og som sekretariatsleder for Program for storbyrettet forskning (KS).