skip to Main Content

Øyvind Næss-Holm

samfunnsviter

Tlf: 971 37 270 / 67 57 57 00 | oyvind@agendakaupang.no

Øyvind Næss-Holm jobber i Agenda Kaupangs avdeling strategi og omstilling, og har flere års erfaring med analyser, utredninger og evalueringer av tiltak og organisasjoner innen ulike sektorområder i offentlig forvaltning. Han har spesielt arbeidet mye innen oppvekst- og utdanningsfeltet, justissektoren samt med flere oppdrag i kommunesektoren. Øyvind har sterke analytiske evner, og har bred kunnskap om både kvantitative og kvalitative datainnsamlings- og analysemetoder. Før Øyvind kom til Agenda Kaupang, jobbet han fem år i Rambøll Management Consulting og i Implement Consulting Group med prosjekter for en rekke departementer og direktorater, samt lokale og regionale myndigheter. Øyvind har permisjon frem til 1.4.2018.