Øystein Granheim

siviløkonom

Tlf: 41 00 75 01 / 67 57 57 00 | oystein@agendakaupang.no

Øystein Granheim arbeider med administrativ organisering, ledelse og økonomi. Øystein jobber med langsiktige investeringsplaner for norske kommuner og er kursholder i langsiktige investeringsplaner for norske kommuner gjennom KS Agenda. Han leverer årlig administrasjonsanalysen og økonomianalyser til en rekke faste og nye kunder. Øystein jobber også med ledelse og samarbeid mellom politikk og administrasjon, og hatt oppdrag som innleid rådmann, i management for hire oppdrag.

Øystein er utdannet siviløkonom med spesialisering innen organisasjon og endringsledelse. Han jobbet som økonomisjef i Lier kommune før han kom til Agenda Kaupang.