Øystein Granheim

siviløkonom

Tlf: 41 00 75 01 / 67 57 57 00 | oystein@agendakaupang.no

Øystein Granheim arbeider med økonomiplanlegging og økonomisk analyse i kommunene. Han har bred erfaring fra analyse, investeringer, finansforvaltning, virksomhets- og økonomistyring fra kommunal sektor. Han har jobbet mye med KOSTRA-baserte økonomianalyser for budsjettering og omstilling. 

Øystein er utdannet siviløkonom med spesialisering innen organisasjon og endringsledelse. Han jobbet som økonomisjef i Lier kommune før han kom til Agenda Kaupang.