skip to Main Content

Odd Helgesen

siviløkonom

Tlf: 908 59 733 / 67 57 57 00 | odd@agendakaupang.no

Odd Helgesen er konsulent i organisasjon, styring, evaluering og økonomiske analyser. I den senere tid har han særlig arbeidet med evaluering, analyse av ressursbruk innenfor kommunal og statlig virksomhet og utvikling av styringssystemer. Odd har 20 års konsulenterfaring fra Agenda og Asplan Analyse, og har arbeidet som konsulent, planleggingsleder og rasjonaliseringsleder i R‑direktoratet (Statskonsult) i ti år. Han har tidligere vært ansatt i Riks­revisjonen, der han blant annet hadde det daglige ansvaret for revisjonen ved Rikshospitalet.