Mina Helene Soli

Master i arbeids- og organisasjonspsykologi

Tlf: 94 87 48 31 / 67 57 57 00 | mina@agendakaupang.no

Mina Helene Soli har flere års erfaring innen HR-feltet, fra ideell medlemsorganisasjon, i konsulentselskap og som intern HR-ressurs. Hun har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo, og har en grunnleggende forståelse av hvordan man utvikler individ, team og organisasjoner i en arbeidssammenheng.

Som tidligere fagansvarlig i HR Norge har Mina fått en solid bredde i sin HR-faglige kompetanse. Hun har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til fagområder som organisasjonsutvikling, ledelse, sykefravær og arbeidsmiljø. Mina har erfaring med å digitalisere kurs, nettverk og konferanser, og er opptatt av å bruke sin psykologifaglige kompetanse i utviklingen av brukervennlige løsninger.

Mina er mangeårig kursholder i Røde Kors, har erfaring som møteleder og er vant med å holde foredrag innen HR- og ledelsestematikk.