skip to Main Content

Liv Oftedal Rossow

Master of Science in Business

Tlf: 938 15 890 / 67 57 57 00 | liv@agendakaupang.no

Liv Oftedal Rossow er rådgiver i Agenda Kaupang innen digital forvaltningsutvikling.

Liv har sin kjernekompetanse knyttet til digital strategi, innovasjon og brukerretting, kvantitative analyser og prosess- og verdikjedekartlegging. De siste årene har Liv jobbet som rådgiver og prosjektleder i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) med digital transformasjon av offentlig sektor. Liv har blant annet ledet et innovasjonsprosjekt med mål om å i større grad legge til rette for at offentlig sektor skal levere helhetlige, sømløse tjenester – på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.

I tillegg til dette har Liv konsulenterfaring fra Differ Strategy Consulting AS, der hun jobbet med digital strategi for store, norske selskaper. Liv har blant annet analysert data for å redusere churn og øke kundetilfredshet, og kartlagt, optimalisert og automatisert prosesser for å effektivisere drift.

Liv har en Master of Science in Business (2014) fra Handelshøgskolen i Bodø ved Universitet i Nordland.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link