Joakim Lystad

rådgiver

Tlf: 90 08 29 41 / 67 57 57 00 | joakim@agendakaupang.no

Joakim Lystad arbeider med ledelse, organisering, styring, strategi, omstilling og digitalisering. Han har tidligere hatt lederstillinger og topplederstillinger i Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet), Statens forurensningstilsyn (nå Miljødirektoratet), Mattilsynet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Arbeidet som etatsleder har fordret bred samfunns- og helhetsforståelse. Gjennom ulike nettverk for etatsledere har Joakim arbeidet for og med tverrfaglig samarbeid. Forståelse for økonomi- og virksomhetsstyring har vært vesentlig. Gjennom lederstillingene sine og senere som spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet har Joakim fått god kjennskap til norsk forvaltning og politikk. Generelt har han mye ledelses-, styrings-, forvaltnings- og politikkerfaring gjennom jobbene de siste 25 år.

Joakim får tilbakemeldinger om at han lett oppnår tillit og at han har god kommunikasjonsevne. Han har bred erfaring med mediehåndtering og krisehåndtering.

Joakim har samarbeidsavtale med Agenda Kaupang.

Foto: Ingar Næss