Jan Sivert Jøsendal

Master i utdanningsledelse, cand.mag.

Tlf: 94 87 76 36 / 67 57 57 00 | jan.sivert@agendakaupang.no

Jan Sivert er rådgiver i kommunegruppen i Agenda Kaupang, og har både konsulent- og toppledererfaring fra kommunal sektor. Jan Sivert har i særlig grad jobbet med læring, ledelse, organisasjons- og strategiutvikling i en styringskontekst. Som konsulent har Jan Sivert jobbet i mange evalueringsoppdrag for blant annet kommune, fylkeskommune og direktorat. I sitt tidligere konsulentarbeid har han også jobbet med virksomhetsstyring i Gassnova og i offentlig sektor. Han har også ledet et regjeringsoppnevnt utvalg som i 2016 la frem NOU-rapporten «Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial», og han har lang styreerfaring fra blant annet styrearbeid i Norges forskningsråd, Utdanningsvitenskapelig fakultet på Universitetet i Oslo, Ungt Entreprenørskap Norge og tidligere Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring.