skip to Main Content

Inger Hegna

Master of Management

Tlf: 414 70 550 / 67 57 57 00 | inger@agendakaupang.no

Inger Hegna arbeider med strategi, omstillingsprosesser, ledelses- og organisasjonsutvikling, mål- og resultatstyring og prosessforbedringer (LEAN). Hun har bred erfaring som leder, prosjektleder, utreder og prosessveileder, og har ledet mange større utviklings- og omstillingsprosesser, bistått flere ledergrupper med strategi- og organisasjonsutvikling og hatt flere coachingoppdrag for toppledere i privat sektor. Inger har erfaring fra flere sektorer og bransjer, primært innenfor bank & finans, handel- og importvirksomhet, men også offentlig sektor som folkevalgt og gjennom politiske verv. Hun har 20 års ledererfaring og ca. 10 års rådgiver- og prosjektledererfaring i tillegg til at hun har jobbet både nasjonalt og internasjonalt.