Henriette Vien

adm. konsulent

Tlf: 67 57 57 00 / 67 57 57 00 | henriette@agendakaupang.no

Henriette Vien er administrasjonskonsulent i Agenda Kaupang. Sammen med Bente er Henriette Agenda Kaupangs blide ansikt utad, og har en viktig rolle i forholdet til kundene og interne støtteprosesser knyttet til tilbud og prosjekter. Henriette har en sentral rolle i kvalitetssikring av tilbud, rapporter og annet faglig arbeid. Henriette har en mastergrad i International Business.