skip to Main Content

Helle C. Parelius

Master of Management, gruppeleder

Tlf: 90 13 48 60 / 67 57 57 00 | helle@agendakaupang.no

Helle C. Parelius har 15 års erfaring som prosjektleder og leder i Telenor, 12 års erfaring som konsulent og ledelsesrådgiver og to års erfaring som assisterende personaldirektør ved Universitetet i Oslo. Helles hovedarbeidsfelt er organisasjonsutvikling og endringsprosesser rettet mot hvordan organisasjoner analyserer og forankrer endringsbehov, gjennomfører endringsprosesser og følger opp med organisatoriske tilpasninger. Helle er opptatt av at både strukturelle og relasjonelle faktorer ivaretas i planlegging og gjennomføring av endringsprosjekter. Helle går inn i rollen som rådgiver for ledelsen i endring, som ledertrener og som prosjektleder for større prosjekter.

Helle er leder for Agenda Kaupangs gruppe for strategi og omstilling.

Helle har gjennomført flere organisasjonsendringsprosesser med sikte på å tilpasse organisasjoner nye kompetansekrav, reduksjoner i bevilgning, digitalisering, endring i strategi m.m. Helles styrke er bredden i erfaring fra organisasjons- og HR-feltet kombinert med god kunnskap om universitets- og høyskolesektoren.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link