skip to Main Content

Helle C. Parelius

Executive Master of Management

Tlf: 901 34 860 / 67 57 57 00 | helle@agendakaupang.no

Helle C. Parelius har 15 års prosjektleder- og ledererfaring fra Telenor og 10 års erfaring som konsulent og ledelsesrådgiver. Helles hovedarbeidsfelt er organisasjonsutvikling, endringsprosesser, ledelsesutvikling og ledergruppeutvikling. Hun er utdannet innen endringsledelse, organisasjonspsykologi, strategi, kommunikasjon og konfliktløsning. Helle har bred erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser i rollen som leder, prosjektleder og som rådgiver. Hun jobber med lederutvikling og ledergruppeutvikling som er driftsintegrerte, i den forstand at utviklingsarbeidet bygges opp rundt de utfordringene organisasjonen eller gruppen står overfor. Helle har videre lang erfaring med samspill og kommunikasjonstrening og jobber med både med relasjonell konfliktløsning og faktaundersøkelser. Helle Parelius har permisjon frem til 1.6.2018.