skip to Main Content

Helga Wallin Moen

Master politisk økonomi

Tlf: 93 81 30 43 / 67 57 57 00 | helga@agendakaupang.no

Helga Wallin Moen er master i politisk økonomi, med spesialisering innenfor statlige styringssystemer, helseøkonomi, og samspillet mellom privat og offentlig sektor. Helga arbeider med prosjekter som retter seg mot offentlig sektor innenfor områdene evaluering, analyse, organisasjonsutvikling og omstilling. Hun har erfaring som prosjektleder og har en solid kompetanse om offentlig sektor, spesielt om velferdstjenestene, og har særskilt kompetanse innenfor områdene samfunnsvitenskapelige metoder og organisasjons- og tjenesteutvikling.

Helga har 10 års arbeidserfaring som rådgiver og konsulent, som spesialrådgiver i Bærum kommune, seniorkonsulent i Deloitte og rådgiver i Riksrevisjonen, hvor hun jobbet med selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av helse- og omsorgssektoren.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link