Hege Hagevik Bogen

cand.polit., Master of Management

Tlf: 97 54 77 91 / 67 57 57 00 | hege.bogen@agendakaupang.no

Hege Hagevik Bogen er rådgiver i gruppen digital forvaltning i Agenda Kaupang. Hege har sin kjernekompetanse innenfor samfunnsøkonomiske analyser og utredninger, gevinstrealisering samt prosjekt- og teamledelse. Hun har lang erfaring med å lede og koordinere prosesser med mange aktører.

Hege er utdannet samfunnsøkonom (cand.polit.) fra 2001, og har en Master i ledelse fra 2013 med fagene prosjektledelse, teamledelse og lederteam samt økonomi i ledelse. Hun har prosjekt-, prosess- og teamledererfaring og arbeidserfaring fra samfunnsøkonomiske og konkurranseøkonomiske analyser samt evalueringer. Hege har også lang erfaring med gevinstarbeid. Hun har jobbet mye med metodeutvikling innenfor samfunnsøkonomiske analyser og gevinstrealisering. Hun har bred erfaring med analyser av ulike bransjer og sektorer, bl.a. helse, utdanning, medier og IKT.