skip to Main Content

Even Korsvold

adm. konsulent

Tlf: 67 57 57 00 | even@agendakaupang.no

Even Korsvold er adm. konsulent i Agenda Kaupang og har sin kjernekompetanse innenfor bruker- og medarbeiderundersøkelser, personlighetskartlegginger, lederevalueringer mv. Han har en sentral rolle i gjennomføring av tilbudsprosessene og har ansvaret for kvalitetssikring av tilbud, rapporter og annet faglig arbeid. Even har erfaring fra 180- eller 360 graders evalueringer samt lederstilkartlegginger for bl.a. Husbanken, KMD, JD. Han har også bistått i gjennomføring av flere bruker- og medarbeiderundersøkelser, bl.a. for FFI, Sivilombudsmannen Oslo kommune, UiO, OD.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link