Even Korsvold

adm. konsulent

Tlf: 67 57 57 00 | even@agendakaupang.no

Even Korsvold er adm. konsulent i Agenda Kaupang og har sin kjernekompetanse innenfor bruker- og medarbeiderundersøkelser, personlighetskartlegginger, lederevalueringer mv. Han har en sentral rolle i gjennomføring av tilbudsprosessene og har ansvaret for kvalitetssikring av tilbud, rapporter og annet faglig arbeid. Even har erfaring fra 180- eller 360 graders evalueringer samt lederstilkartlegginger for bl.a. Husbanken, KMD, JD. Han har også bistått i gjennomføring av flere bruker- og medarbeiderundersøkelser, bl.a. for FFI, Sivilombudsmannen, Oslo kommune, UiO, OD.