skip to Main Content

Eilin Ekeland

Master of Public Health, autorisert fysioterapeut

Tlf: 415 59 030 / 67 57 57 00 | eilin@agendakaupang.no

Eilin Ekeland arbeider med utviklingsoppdrag i hovedsak rettet mot kommunal helse og omsorg. Eilin har selv betydelig erfaring med tjenesteutvikling og med tverrfaglig samarbeid i praksis fra ulike kommuner. Hun har via Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten bidratt til å løfte frem kunnskapsbasert praksis, og hun har gjort større utredninger og anbefalinger, som for eksempel Helsedirektoratets forslag til opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Hun har bred kjennskap til samhandlingsreformen og til tankesettet hverdagsrehabilitering.

Faglig har Eilin særlig erfaring innen helsestasjon og skolehelsetjenesten, rehabilitering og folkehelsearbeid. Eilin har betydelig erfaring som foreleser og formidler, og i å drive fagutviklingsprosesser.

Før hun kom til Agenda Kaupang, var hun forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund i ni år, og hun har også vært sekretariatsleder i Statens seniorråd.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link