Bente Sagen

adm. sekretær

Tlf: 67 57 57 00 | bente@agendakaupang.no

Bente Sagen er administrasjonssekretær og har ansvaret for Agenda Kaupangs resepsjon og sentralbord. Bente er sammen med Christiane Agenda Kaupangs blide ansikt utad og har en viktig rolle i forholdet til kundene og interne støtteprosesser, bl.a. arrangementer, innkjøp m.m. Bente arbeider ellers med kvalitetssikring av tilbud og rapporter til våre oppdragsgivere.