skip to Main Content
REFERANSER
Antidoping Norge

Antidoping Norge

Strategi og organisasjonsplan (2013)

ASD

ASD

Evaluering av Arbeidstilsynet (2015)

Askøy kommune

Askøy kommune

Kostnadsanalyser og sektoranalyser

BLD

BLD

Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon

BLD

BLD

Evaluering av IMDi (2012-2014)

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT

Evaluering av Difi

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Strategisk ledelsesutvikling

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Ledelsesutvikling og lederevaluering

Førde kommune

Førde kommune

Kostnadsanalyse

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Lederutviklingsprogram

Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune

Utredning av parlamentarisme

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

Omorganiseringsprosess

Halden kommune

Halden kommune

Omstrukturering

Hamar kommune

Hamar kommune

Lederutvikling og talentutvikling

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus

Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling

ISS Facility Services

ISS Facility Services

Lederutviklingsprogram (2011-2017)

Kartverket

Kartverket

Omorganisering av Landdivisjonen

Kommunal- og moderni-seringsdepartementet

Kommunal- og moderni-seringsdepartementet

Utredning om effektivisering av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Kongsvinger kommune

Kongsvinger kommune

Bruker- og medarbeiderundersøkelse

KS

KS

Kommunal legetjeneste – kan den ledes? (2016)

 

KS

KS

Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov (2017)

KS

KS

God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten (2015)

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Videreutvikling av mål- og resultatstyringssystem for Norges forskningsråd

Lørenskog kommune

Lørenskog kommune

Videreutvikling av styringssystem

Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Lederutviklingsprogram

Nordre Aasen

Nordre Aasen

Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)

Norges Bondelag

Norges Bondelag

Prosesskartlegging – Hvordan jobbe smartere? (2013)

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for kulturminneforskning

Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess (2014)

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund

Organisasjonsgjennomgang (2013)

Oslo kommune Bydel Bjerke

Oslo kommune Bydel Bjerke

Organisasjonsutvikling (2017)

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand

Turnusgjennomgang (2016-2017)

Politidirektoratet

Politidirektoratet

Utvikling av metode for måling av tidsbruken i Politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter

Politidirektoratet

Politidirektoratet

Evaluering av returarbeidet i politiet

Private Barnehagers Landsforbund og KS

Private Barnehagers Landsforbund og KS

Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager (2017)

Ringerike kommune

Ringerike kommune

Omstilling

Ringerike kommune

Ringerike kommune

Optimalisering av ressurs-bruk innen helse og omsorg

Signo

Signo

Strategi- og prosessbistand, management for hire (2014-2015)

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Utviklingsanalyse av petroleumsnæringen mot 2030 og 2050

Søgne kommune

Søgne kommune

Lederutvikling og virksomhetsstyring

Sør-Odal kommune

Sør-Odal kommune

Økonomistyring

Sør-Odal kommune

Sør-Odal kommune

Evaluering av økonomistyringen

Sørum kommune

Sørum kommune

Lederutviklingsprogram

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Analyse av budsjett-fordelingen til Statped

EVALUERING AV VÅRE OPPDRAG

Vi legger stor vekt på å levere god kvalitet i våre leveranser. Vi evaluerer derfor alle våre prosjekter med honorarramme over kr 50 000.

Prosjektene evalueres når de avsluttes, og ansvarlig innkjøper hos oppdragsgiver mottar et eget evalueringsskjema. Vi vurderes både på om vi leverer etter forventningene, på om vi er gode å samarbeide med og på resultater. I evalueringsskjemaet får oppdragsgiver spørsmål om grad av tilfredshet knyttet til de ulike evalueringskriteriene på en skala 1–6, der 1 er “Slett ikke” og 6 er “I høy grad”. Prosjektevalueringene gjennomføres ved bruk av Easyresearch. Friske Fakta står for kvalitetssikringen av dataene.

N = 56