skip to Main Content
I MEDIA

Brukerundersøkelse i Kongsvinger

  • 08/10/2014 | Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune vil i ukene 42 og 43 gjennomføre en brukerundersøkelse for områdene barnehage, skole, SFO, Forvaltningsenhet, Hjemmebaserte tjenester, Aktivitet- og bistandsenheten, Psykisk helse, HDO og sykehjem. Agenda Kaupang bistår kommunen i gjennomføring av undersøkelsen.
Les mer

Rådmannen: – Mye bra, men utfordringene står i kø

  • 26/09/2014 | Halden Arbeiderblad
Det var budskapet fra rådmann Gudrun Haabeth Grindaker i Halden kommune da hun torsdag inviterte politikerne til dialogmøte i forbindelse med budsjettet for 2015. Agenda Kaupang bistår Halden i arbeidet med å forbedre økonomien.
Les mer

Foreslår helt nytt barnehagesystem

  • 24/09/2014 | Kommunal Rapport
En fersk dom fra lagmannsretten gir ny næring til kravet om å endre reglene for likebehandling av barnehager. – Opphev hele systemet, sier konsulent Bjørn Brox (Agenda Kaupang) og får delvis støtte fra KS og PBL.
Les mer

Bærums politiske styringssystem videreføres

  • 24/09/2014 | Bærum kommune
Det var bred enighet om å videreføre den bestående styringsmodellen i Bærum kommune, da alternative løsninger for politiske styringsmodeller ble behandlet i kommunestyret 24. september. Agenda Kaupang hadde bistått i utarbeidelse av de alternative løsningene.
Les mer

Barnevernsledelsen frikjent etter granskning

  • 20/08/2014 | NRK
Barnevernsledelsen i Kristiansand frikjennes for anklagene som førte til en varslingssak. Etter et anonymt brev fra ansatte, ble det igangsatt gransking av arbeidsforholdene. Nå slettes varslingssaken, gransket av Agenda Kaupang.
Les mer