skip to Main Content
I MEDIA

Johan Sverdrup – olje for nye generasjoner

  • 05/02/2015 | Ny Teknikk
Johan Sverdrup-feltet, som ble oppdaget i 2010 og 2011, er et av de største oljefeltene på norsk sokkel i Nordsjøen. Det ligger på Utsirahøyden, 140 kilometer vest for Stavanger. Statoil beregner at feltutbyggingen vil generere 51 000 årsverk og 1350 milliarder kroner i inntekt til den norske stat. Estimater fra Agenda Kaupang viser at norsk leverandørindustri vil kunne oppnå over 50 prosent av oppdragene i byggefasen, og rundt 90 prosent i driftsfasen.
Les mer

Anbefaler felles legevakt

  • 02/02/2015 | Haugesunds Avis
En foreløpig analyserapport forteller at det er mye å hente både faglig og økonomisk med en felles interkommunal legevakt i Raglamyr/Norheim-området. Analyserapporten er utarbeidet av Agenda Kaupang.
Les mer

– Vi lever på kassakreditt

  • 01/02/2015 | Sykepleien
– Jeg har ingen pr- rådgiver. Det har vi nok ikke råd til, skriver ordfører i Halden kommune Thor Edquist i sitt innlegg i Sykepleien. Han kan fortelle at Agenda Kaupang bistår kommunen i den økonomiske omstillingen.
Les mer

– Oppnådde bedre styring i Fredrikstad

  • 13/01/2015 | Fredriksstad Blad
Ingar Pettersen og Agenda Kaupang fikk drøyt 1,8 millioner kroner for å gjøre en ryddejobb i Fredrikstad. Nå har han startet på et tilsvarende oppdrag for Moss kommune, melder Fredriksstad Blad.
Les mer

Uenige om pengebruken

  • 11/01/2015 | Moss Avis
Det politiske miljøet i Moss er splittet i troen på om det er verdt pengene å bruke ekstern konsulent.
Les mer

Leier inn dyr «ryddegutt»

  • 09/01/2015 | Moss Avis
Konsulentselskapet Agenda Kaupang får drøyt 1,4 millioner kroner av Moss kommune for et halvt års jobbing med å rydde opp i økonomien i helse og sosial, ifølge Moss Avis.
Les mer

Effektiviseringspotensial i departementene

  • 21/12/2014 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
– Når vi skal forenkle og forbedre offentlig sektor, må vi også se på oss selv og departementene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. En fersk rapport viser at det er stort potensial til å drive departementene bedre enn i dag ved å effektivisere og fornye administrative funksjoner. Rapporten en utarbeidet av CapGemini i samarbeid med Agenda Kaupang.
Les mer

Høyesterett avviste barnehage-klage

  • 19/12/2014 | Kommunal-Rapport
Private Barnehagers Landsforbund (PBL) jubler og KS fortviler etter at Høyesterett har avvist å behandle striden om barnetilskudd mellom fem private barnehager og Nesodden kommune. Artikkelen viser til Agenda Kaupangs veileder for likebehandling av barnehager og forslag til alternativ barnehage-finansiering.
Les mer